Historia de la masia

El mas original, amb arrels potencials al segle XVIII, ha evolucionat des de les seves funcions agrícoles fins a convertir-se en el Restaurant Masia Can Sous, un referent gastronòmic al Vallès Oriental amb més de 50 anys d’experiència en cuina tradicional catalana.

De masia a restaurant

El topònim Sous no es troba registrat en els censals dels segles XV i XVI, encara que el mas podria haver estat conegut amb un altre nom. La falta de documentació d’aquest edifici durant l’època moderna ens porta a conjecturar que la construcció del mas podria estar vinculada a un moment demogràfic significatiu del segle XVIII. Es creu que durant aquest període es van realitzar algunes reformes a l’estructura del mas. Aquesta fase de creixement demogràfic va donar lloc a l’aparició de noves explotacions agrícoles i ramaderes, representades per modestos masos.

Les escasses notes demogràfiques conservades a l’Arxiu de Sant Pau de Montmany indiquen un augment de la població en aquestes terres. No obstant això, la falta de detalls en aquestes dades impedeix seguir la trajectòria dels propietaris originals i els masovers posteriors. Pel que fa a l’arquitectura del mas, les seves característiques apunten a una construcció potencialment moderna, tot i que és evident que durant l’edat moderna avançada, aquest mas va ser habitada de manera continuada.

Amb el pas del temps, aquest mas ha experimentat una transformació significativa, adaptant-se per convertir-se en un restaurant. Les seves estructures originals han estat modificades per acomodar les necessitats d’un establiment gastronòmic. La reforma més notable va ser l’afegiment d’una estructura de planta rectangular, disposada de forma perpendicular al mas original. Aquesta extensió, construïda amb una arquitectura característica dels anys 70-80 del segle XX, compta amb un accés doble i una àmplia vidriera.

Amb més de 50 anys d’experiència en la preparació de cuina tradicional catalana, el Restaurant Masia Can Sous s’ha consolidat com un referent gastronòmic al Vallès Oriental.

×